Czekając na wejście w życie Kodeksu Celnego. Następna dyskusja – w Mikołajkach – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Czekając na wejście w życie Kodeksu Celnego. Następna dyskusja – w Mikołajkach

W dniu 30 września br. w sali kominkowej Domu Technika w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie zarządu Głównego Ogólnopolskiego Zrzeszenia Agencji Celnych, na które przybyli także zaproszeni: Ewa Jóźków - Dyrektor Departamentu w GUC, Zenon Staniszewski - Naczelnik Wydziału GUC oraz Robert Kwaśniak - Wicedyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów. Głównym tematem tego spotkania była informacja o stanie przygotowania projektów aktów wykonawczych do Kodeksu celnego. Okazja uzyskania takiej informacji od bezpośrednio nadzorujących redakcję tych projektów stała się przyczynkiem do dalszej konsultacji w środowisku agencji celnych. [...]
11/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość