Czego życzyć celnikom z okazji Międzynarodowego Dnia Celnika 2005 r. ? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Czego życzyć celnikom z okazji Międzynarodowego Dnia Celnika 2005 r. ?

W rok 2005 celnictwo polskie wkracza w sytuacji zwiększających się nieustannie wymagań oraz poszerzających się obszarów działania. Czy odpowiada temu obecna wydolność organizacyjna i osiągnięty rozwój instytucjonalny? Czy i jakich zagrożeń powinno się ono strzec i na co liczyć?            Jako przedstawiciel agencji i spedytorów jak najżywotniej zainteresowanych dobrostanem i pomyślnym rozwojem polskiego celnictwa pozwalam sobie skierować przedstawione w dalszej części obserwacje i rozważania do wszystkich tych, którym leżą na sercu losy polskiego środowiska gospodarczego, tak już bardzo silnie związanego z gospodarką unijną i światową.[...]
2/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość