Znajdź artykuł

Customs 2013 – nowy wspólnotowy program dla cła

6 stron – 23616 znaki Rozwój światowej gospodarki, znoszenie barier w handlu międzynarodowym, tempo wymiany towarów, coraz większa liczba zaangażowanych stron stawiają coraz to nowe wyzwania przed agendami celnymi, które są kluczowymi elementami procesu globalizacji oraz ze względu na ich rolę w monitorowaniu granic i zarządzaniu handlem zagranicznym - katalizatorem konkurencyjności państw i przedsiębiorstw. Odpowiedzią Unii Europejskiej na zapotrzebowania i wyzwania współczesnego handlu są tzw. wspólnotowe programy celne w tym najnowsza inicjatywa Customs 2013. [...]
9/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość