Znajdź artykuł

Co wynika z ustaleс Najwyїszej Izby Kontroli? Importerzy zaniżają wartość przywożonych towarów

Fakt ten potwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Według dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK, Pawła Banasia "Celnik musi stwierdzić czy deklarowana przez importera wartość towaru jest prawdziwa. Jest to jednak bardzo trudne, dlatego organy celne zaczęły tworzyć bazę TWC (Towar Wartość Cena), która zawiera informacje o wartości poszczególnych towarów. Jednak baza ta posiada wiele błędów." Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2001 r. - z własnej inicjatywy - kontrolę regulacji obrotu z zagranicą towarami rolno-spożywczymi i wyrobami przemysłu lekkiego. Celem kontroli była ocena realizacji przez organy administracji rządowej zadań dotyczących przywozu towarów tzw. wrażliwych oraz ocena wykonania wniosków z kontroli NIK przeprowadzonej w IV kwartale 1999 r. obejmującej powyższą tematykę. W szczególności oceniono: [...]
9/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość