Znajdź artykuł

Co w raporcie Komisji Europejskiej napisano o cle i ochronie granic

... W listopadzie br. Komisja Europejska opublikowała raport monitorujący przygotowanie Polski oraz pozostałych krajów kandydujących do członkostwa w UE. W raporcie tym wiele miejsca poświęcono problematyce celnej, polityce handlowej, ochronie granic. W rozdziale poświęconym unii celnej Komisja Europejska stwierdza, co następuje: „Dorobek z zakresu unii celnej obejmuje prawie wyłącznie prawodawstwo bezpośrednio wiążące państwa członkowskie i niewymagające transpozycji do prawa krajowego. Zawiera wspólnotowy Kodeks celny i jego przepisy wykonawcze; Nomenklaturę Scaloną, Wspólną Taryfę Celną ...           [...]
12/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość