Co to jest INTRASTAT? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Co to jest INTRASTAT?

Kraje Unii Europejskiej tworząc unię celną wcale nie straciły zainteresowania tym, jakie towary przekraczają ich granice państwowe. Dlatego też stworzono odpowiednie prawodawstwo określające zasady obserwowania tego ruchu. Dokumenty SAD służą do obserwowania obrotów towarowych z krajami spoza Unii Europejskiej tzw. krajami trzecimi. System obserwacji tych ruchów nosi nazwę EKSTRASTAT. Natomiast w odniesieniu do obrotów pomiędzy krajami Unii Europejskiej nie występują granice celne, a więc nie mają zastosowania dokumenty SAD. Trzeba więc było stworzyć jakąś inną metodę obserwowania obrotów, temu celowi służy system INTRASTAT. System ten wykorzystuje miesięczne deklaracje składane przez eksporterów i importerów. Na obroty towarowe danego kraju Unii Europejskiej składają się więc dane zarejestrowane w systemie statystycznym EKSTRASTAT opartym o dane z deklaracji celnych, weryfikowane przez funkcjonariuszy celnych oraz dane zarejestrowane w systemie statystycznym INTRASTAT skorelowanym z deklaracjami podatkowymi. Oba systemy mają wiele cech wspólnych, różni je jednak zarówno zakres gromadzonych danych jak też pewne zasady ich gromadzenia. Polska przystępując do Unii Europejskiej musi być gotowa do stosowania analogicznych, jak w innych krajach Unii, metod obserwowania ruchu towarów. Dlatego też Główny Urząd Statystyczny podjął szereg kroków przygotowawczych do opracowania systemu INTRASTAT, dostosowanego do potrzeb informacyjnych polskiej administracji. Formalnym krokiem związanym z przygotowaniami do wdrożenia systemu INTRASTAT było powołanie w czerwcu br. przez Prezesa Rady Ministrów międzyresortowego zespołu do spraw systemu INTRASTAT. Do zadań tego zespołu należy: [...]
8/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość