Co Prezes Głównego Urzędu Ceł postanowił i co z tego wynikło – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Co Prezes Głównego Urzędu Ceł postanowił i co z tego wynikło

Agencja celna działając jako przedstawiciel bezpośredni strony postępowania w sprawach celnych, złożyła Prezesowi Głównego Urzędu Ceł odwołanie od decyzji dyrektora urzędu celnego. Odwołanie podpisał dyrektor generalny spółki, upoważniony do reprezentowania jednoosobowo spółki przed organami celnymi, w sprawach dotyczących wszczynanego i prowadzonego postępowania w sprawach celnych spółki, jak i tych podmiotów, które upoważniły spółkę do działania w charakterze przedstawiciela. Prezes Głównego Urzędu ceł stwierdził w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania. [...]
5/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość