Co nowego w SAD – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Co nowego w SAD

Od nowego roku wprowadzona zostanie trzecia z kolei nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. Przyczyn zmian jest kilka: po pierwsze - dostosowanie polskich przepisów w zakresie zgłoszeń celnych do przepisów wykonawczych obowiązujących w Unii Europejskiej, w tym do postanowień zawartych w zaleceniach Rady Współpracy Celnej, po drugie - uwzględnienie zmian Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej, po trzecie - ułatwienie stosowania przepisów z zakresu zgłoszeń celnych, oraz po czwarte - dostosowanie do zmian dokonanych w przepisach odrębnych. Dostosowanie polskich przepisów w zakresie zgłoszeń celnych do przepisów wykonawczych obowiązujących w Unii Europejskiej, w tym do postanowień zawartych w zaleceniach Rady Współpracy Celnej. 9 stron - 28393 znaki [...]
12/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość