Co nowego w podatkach od towarów importowych ? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Co nowego w podatkach od towarów importowych ?

Z dniem 1 stycznia 2000 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 95, poz. 1100); [...]
1/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość