Co każdy eksporter do USA wiedzieć powinien o amerykańskim cle? Historia i współczesność cła amerykańskiego. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Co każdy eksporter do USA wiedzieć powinien o amerykańskim cle? Historia i współczesność cła amerykańskiego.

USA - to największa potęga gospodarcza świata. To oczywiste i nieodkrywcze stwierdzenie ma jednak przypomnieć nam, że kraj ten jest także największym partnerem na rynku światowym. To właśnie USA mają do dziś największy (ok. 16%) udział w handlu światowym. Same też stanowią najbogatszy i najatrakcyjniejszy rynek zbytu. Stąd też i zainteresowanie ogromnych rzesz producentów i handlowców tym rynkiem. także polskich producentów i eksporterów. Warto więc bliżej poznać wymogi jakie USA stawiają dla towarów oraz handlowców wchodzących na ten ogromnie chłonny lecz wielce wymagający i z olbrzymią walką konkurencyjną rynek.[...]
4/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość