Znajdź artykuł

Co eksporter ma zrobić, gdy zniknie karta 1A?

Producent krajowy zawiera bowiem - jako komitent - umowę sprzedaży z komisantem / firma X jako pośrednik /, który podejmuje się sprzedaży towaru w imieniu własnym, lecz na rachunek producenta nabywcy zagranicznemu. Komisant winien udowodnić tą sprzedaż dokumentem handlowym ( fakturą ), który winien zawierać m.in.: numer i datę zgłoszenia celnego ( dokonanego na rzecz komisanta, który jako dokonujący obrotu z zagranicą jest zarazem eksporterem ), numer i datę wystawienia dokumentu handlowego ( faktury ) dla kontrahenta zagranicznego, wartość towaru i usługi ( prowizji ) wg kursu waluty obcej zastosowanej w dokumencie celnym . Faktura komisanta wraz z kopią SAD jest podstawą dla komitenta do uznania sprzedaży za eksport i stawki 0 % do całej wartości towaru, komisant zaś stosuje tą stawkę podatku w odniesieniu do kwoty prowizji. ... [...]
6/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość