Co decyduje o pochodzeniu produktu wytworzonego z podzespołów częściowo pochodzących z krajów trzecich – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Co decyduje o pochodzeniu produktu wytworzonego z podzespołów częściowo pochodzących z krajów trzecich

3 strony – 10400 znaków Postępowanie wyjściowe dotyczyło sporu odnośnie do pochodzenia odbiorników telewizyjnych opisanych przez francuski urząd celny (dalej jako „urząd celny”) w wiążących informacjach dotyczących pochodzenia niepreferencyjnego, wydanych w roku 2003 na wniosek spółki Thomson Sales Europe (dalej jako „Thomson”) i spółki Vestel France (dalej jako „Vestel”). Thomson oraz Vestel wprowadzają do obrotu we Francji odbiorniki telewizyjne wyprodukowane w Polsce lub w Turcji. W przypadku Thomson, pochodzący z Korei kineskop stanowi 42,43% ceny ex-works odbiornika telewizyjnego, a pochodzące z Polski części odbiornika oraz czynności produkcyjne w tym państwie stanowią 31,49 % tej ceny. W przypadku Vestel natomiast pochodzący z Chin kineskop stanowi 43,11 % ceny ex-works odbiornika telewizyjnego, a pochodzące z Turcji części odbiornika oraz czynności produkcyjne dokonane w tym państwie stanowią 38,47% tej ceny. W 2003 r., na wniosek Thomson oraz Vestel, urząd celny wydał na podstawie art. 24 WKC, art. 34 rozporządzenia [...]
4/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość