Znajdź artykuł

Źródła ustawodawstwa Wspólnoty Europejskiej w zakresie importu i eksportu

... Na przykład Przepisy Wspólnej taryfy Celnej (Reg. [EEC] No 2658/87,) działa w oparciu o Art. 26, 37 i 133, oraz Kodeksu celnego Wspólnoty Community Customs Code (Reg. [EEC] No 2913/92,) Art. 26, 95 i 133. Art. 135 stwarza podstawę prawną dla stosowania środków mających na celu pogłębienie współpracy celnej między krajami członkowskimi oraz między tymi ostatnimi a Komisją, za wyjątkiem przypadków związanych z zastosowaniem przepisów rodzimego prawa karnego i działaniem krajowych administracji wymiaru sprawiedliwości. Środki przeciwdziałające oszustwom finansowym oraz bezprawnym innym ... 8 stron - 26321 znaków[...]
1/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość