Znajdź artykuł

Ciężar dowodu prawdziwości świadectwa pochodzenia towaru

Ciężar dowodu prawdziwości świadectwa pochodzenia towaru Wyrok Trybunału Stan faktyczny w postępowaniu przed organami krajowymi przedstawia się jak następuje: w roku 2007 Lagura dokonała przywozu do UE obuwia, dołączając do zgłoszeń celnych świadectwa pochodzenia – „formularze A” – wskazujące, że towary te pochodziły z Makau i zostały wyprodukowane przez spółki S. i V. mające siedzibę w tymże regionie Chińskiej Republiki Ludowej. Na podstawie wskazanych dokumentów Hauptzollamt nałożył na ... [...]
1/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość