Znajdź artykuł

Chiny na drodze do WTO

W 1986 r. Chiny rozpoczęły negocjacje w sprawie przystąpienia do GATT, przekształconego w 1995 r. w Światową Organizację Handlu - WTO. Główną przeszkodę na drodze do uzyskania pełnoprawnego członkostwa w WTO są kontrowersje dotyczące statusu Chin. Strona chińska dąży do uzyskania statusu kraju rozwijającego się, z czym wiążą się określone preferencje. Przeciwstawne stanowisko zajmują Stany Zjednoczone, domagające się zaliczenia Chin do grupy krajów rozwiniętych.[...]
4/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość