Chcesz uproszczeń to płać – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Chcesz uproszczeń to płać

W wykonaniu delegacji ustawowej (art. 80 § 6 Kodeksu celnego) Minister Finansów ustalił zasady upraszczania czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną - zasady procedur uproszczonych. Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie procedur uproszczonych - Dz. U. nr 104, poz. 1194). Za wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej pobierana jest przez organ celny opłata w kwocie 1.000 zł (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie opłat pobieranych przez organy celne - Dz. U. Nr 139, poz. 937 i zmiany). [...]
11/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość