Charakterystyka niemieckiej procedury podatkowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Charakterystyka niemieckiej procedury podatkowej

Problematyka podatków ma ogromne znaczenie praktyczne. Znajomość tej problematyki nie jest jednak powszechnie wystarczająca. Przyjmując wszelako istnienie wystarczającego rozeznania polskich uregulowań podatkowych trzeba jednocześnie zwrócić uwagę na potrzebę rozeznania problemów prawa podatkowego w innych państwach. Przydatność praktyczna takiego poznania jest znacząca, ale warto rozważyć te zagadnienia również z pozycji konstrukcji legislacyjnych. Między innymi ważne jest zwrócenie uwagi na niemiecką procedurę podatkową bowiem jej .[...]
9/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość