Charakterystyka porównawcza metod określania cen transferowych w prawie podatkowym amerykańskim i polskim. (Część II) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Charakterystyka porównawcza metod określania cen transferowych w prawie podatkowym amerykańskim i polskim. (Część II)

Artykuł ten jest kontynuacją problematyki związanej z cenami transferowymi, a w szczególności z charakterystyką porównawczą metod określania cen transferowych w prawie podatkowym amerykańskim i polskim . Kwestie te są istotnym elementem polityki podatkowej podmiotów powiązanych, jak również samych państw. Trzeba pamiętać bowiem, że obecnie w światowym obrocie gospodarczym dominującą rolę odgrywają podmioty powiązane, które zawierają w ramach swoich grup transakcje na warunkach odbiegających od zasad wolnego rynku. Dlatego problematyka ta jest bardzo interesująca zarówno z punktu widzenia organów skarbowych, jak i samych podmiotów powiązanych.[...]
12/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość