Znajdź artykuł

Ceny transferowe (transfer pricing) (część druga)

9 stron – 39275 znaki Niniejsze rozważania związane są z zasadami i procedurami w sprawie dokumentacji, jakiej należy żądać od podatników w ramach weryfikacji w sprawie wyceny transferu. Dają one również wskazówki pomagające podatnikom w budowaniu dokumentacji, która byłaby pomocna w wykazaniu, że ich transakcje z przedsiębiorstwami powiązanymi są zgodne z zasadą wolnego rynku. [...]
4/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość