Znajdź artykuł

Ceny transferowe (transfer pricing) (część trzecia)

10 stron – 45600 znaki Globalizacja gospodarki jest procesem niszczenia państwowych barier granicznych dla rynku. Rynek i mechanizm alokacyjny działa wtedy ponad granicami. Rynek coraz bardziej wyzwala się spod kontroli państwa. Nowe role uzyskują ponadnarodowe korporacje, które stają się głównymi beneficjentami i głównymi podmiotami globalizacji. [...]
5/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość