Centrum informatyki handlu zagranicznego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Centrum informatyki handlu zagranicznego

Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego jest przedsiębiorstwem, które powstało ponad 20 lat temu. dla obsługi jednostek zajmujących się handlem zagranicznym. Początkowo współpracowaliśmy ze wszystkimi centralami handlu zagranicznego, by po zniesieniu państwowego monopolu handlu zagranicznego rozpocząć współpracę z niezwykle dynamicznie wzrastającą liczbą firm podejmujących samodzielną działalność handlu zagranicznego oraz firmami je obsługującymi. [...]
2/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość