Znajdź artykuł

Celnicy zatrzymali nielegalne odpady

Nietypowego zatrzymania dokonali funkcjonariusze Grup Mobilnych Izby Celnej w Białymstoku. W przedostatnim dniu marca br. jedna z białostockich firm próbowała wprowadzić na obszar naszego kraju przez przejście graniczne w Budzisku całą naczepę zmieszanych odpadów, składających się m.in. z rozdrobnionych i pomieszanych ścinek papieru, drewna i plastiku w ilości przekraczającej 17 ton. [...]
4/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość