Celnicy będą pobierać akcyzę – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Celnicy będą pobierać akcyzę

W trakcie konferencji prasowej 28 marca br poświęconej problematyce podatkowej, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Wiesław Ciesielski wspomniał o integracji służb podatkowych i celnych. Mówił również o ustawowych zapisach dotyczących przekazania administracji celnej dotychczasowych uprawnień Głównego Inspektora Celnego. Projekt ustawy jest przedmiotem ustaleń międzyresortowych, w dniu 8 kwietnia ma być rozpatrywany przez Radę Ministrów, a następnie zostanie skierowany na ścieżkę legislacyjną. Na mocy ustawy, służba celna otrzymać ma uprawnienia operacyjne i śledcze. Zdaniem ministra Ciesielskiego, jest to zmiana jakościowa, zaś nowa ustawa „nie tylko spełnia postulaty służby celnej, lecz także wymogi Konwencji Neapolitańskiej, obowiązującej w Unii Europejskiej”.[...]
4/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość