Znajdź artykuł

Celnictwo w gospodarce elektronicznej1 (część pierwsza)

10 stron – 40900 znaków Niezależnie od ogromnej ilości informacji o znaczeniu nowej gospodarki w erze elektronicznej (e-business, e-biznes, e-gospodarka), a w jej ramach handlu elektronicznym (e-handel, e-commerce, e-trade)2 okazuje się, że w praktyce znajduje się bardzo mało informacji o roli prawa w handlu międzynarodowym, w tym zwłaszcza roli prawa celnego i administracji celnej (celnictwa)3. To przecież w warunkach międzynarodowego obrotu towarowego czas poświęcany na odprawy celne, niezależnie od procedury celnej, to dodatkowe koszty dla partnerów biznesowych. Zgodnie z danymi jakie zostały opracowane przez ekspertów z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) trzy czwarte strat ponoszonych w międzynarodowym łańcuchu dostaw towarowych wynika z opóźnień powstałych na skutek biurokratycznych trudności (hurdles) takich jak procedury odpraw celnych. Ich wielkość dochodzi do 15% wartości towarów będących przedmiotem tego handlu[...]
5/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość