Znajdź artykuł

Celnictwo na przestrzeni dziejów – od starożytności do współczesności

5 stron – 21755 znaki 1. Celnictwo i celnicy w starożytności Celnictwo i celnicy to jedna z najstarszych administracji i profesji w historii społeczeństw ludzkich zorganizowanych w państwa. Mimo wielu znakomitych wydarzeń jakie w historii ludzkości, a także w naszej, najnowszej historii Polski, celnicy odegrali, to nadal z tym zawodem w opinii publicznej kojarzone są uczucia negatywne a nie pozytywne. Czy jest to uzasadnione? Czy i na ile określone zaszłości historyczne i stereotypy nie wpływają na ten odbiór? Popatrzmy gdzie tkwią korzenie takich skojarzeń? [...]
11/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość