Celna klasyfikacja taryfowa osobowych wózków elektrycznych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Celna klasyfikacja taryfowa osobowych wózków elektrycznych

Wyrok Trybunału z dn. 22.12.2010 r. w sprawie Lecson Elektromobile GmbH przeciwko Hauptzollamt Dortmund, C-12/10 Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło sporu między Lecson Elektromobile GmbH (dalej jako „Lecson”) a Hauptzollamt Dortmund (główny urząd celny w Dortmundzie, zwanym dalej „Hauptzollamt”) w przedmiocie klasyfikacji taryfowej trzy- lub czterokołowych pojazdów przeznaczonych do przewozu jednej osoby, o akumulatorowym napędzie elektrycznym, osiągających prędkość maksymalną od 6 do 15 km/h, zwanych dalej „wózkami elektrycznymi”. [...]
4/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość