Znajdź artykuł

Cel i założenia prac nad projektem ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami

Ustawa ta, od dnia wejścia życie (planowo od 1 stycznia 2003 r.), normować będzie kwestie ustanawiania oraz funkcjonowania tzw. środków administrowania obrotem z zagranicą towarami, wśród których znajdują się: 1) automatyczna rejestracja obrotu, 2) kontyngent ilościowy, 3) zakaz obrotu, 4) kontyngent taryfowy, 5) plafon taryfowy, 6) dopłata do wywozu (tylko w przypadku eksportu towarów rolnych). Z powyższego wyliczenia wynika, że projektowana ustawa normować będzie tematykę, która w chwili obecnej znajduje się w dwóch ustawach, tj.: - w ustawie o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami, oraz - w ustawie – Kodeks celny. [...]
7/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość