Znajdź artykuł

Świecko – polsko-niemieckie centrum

Włączenie Polski do obszaru Schengen nie oznacza zaniku aktywności służb granicznych na wewnętrznych granicach państw Układu z Schengen, a wręcz rozszerzenie możliwości ich działania. Straż Graniczna, z wyjątkiem kontroli granicznej na granicy wewnętrznej strefy Schengen, będzie realizować dotychczasowe zadania ustawowe i osiągać te same cele jednak przy pomocy nowych sposobów i metod pełnienia służby. Jednostki organizacyjne formacji rozpoczęły także realizację nowych zadań, kompensujących zniesienie kontroli granicznej, mających na celu zwiększanie możliwości zwalczania przestępczości transgranicznej i zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego pomimo braku kontroli na granicy państwowej znajdującej się wewnątrz strefy Schengen. [...]
1/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość