Światowa Organizacja Celna – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Światowa Organizacja Celna

Trzynaście rządów reprezentowanych w Komitecie Europejskiej Współpracy Gospodarczej uzgodniło 12 września 1947 roku, utworzenie Grupy Studyjnej, w celu przeanalizowania możliwości ustanowienia jednej lub kilku Europejskich Unii Celnych opartych na zasadach działalności Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT). W następnym roku Grupa ta, korzystając z gościnności krajów Beneluksu, rozpoczęła działalność w Brukseli i powołała dwa komitety: Komitet Gospodarczy i Komitet Celny. Komitet Gospodarczy był zaczątkiem późniejszej Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OECD), a Komitet Celny przekształcił się w Radę Współpracy celnej.[...]
1/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość