Świadectwo pochodzenia towaru na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Świadectwo pochodzenia towaru na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej

Certificate of origin of goods on the form of the Polish Chamber of Commerce

Świadectwo pochodzenia towaru - ‘’certificate of origin’’- jest jednym z istotnych dokumentów eksportowych występujących w handlu międzynarodowym. Dokument ten ma na celu potwierdzenie pochodzenia importowanego towaru i jest wymagany przez administrację celną kraju importera. Posiadanie tego dokumentu umożliwia importerowi uzyskanie preferencyjnych stawek celnych.[...]
9/2019 str. 338

Kup aby przeczytać całość