Środkowoeuropejska umowa o wolnym handlu CEFTA – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Środkowoeuropejska umowa o wolnym handlu CEFTA

Państwa Strony Umowy stopniowo stworzą strefę wolnego handlu w okresie przejściowym kończącym się najpóźniej 1 stycznia 2001 r. Zgodnie z postanowieniami Artykułu 1 celami Umowy są: - poprawienie poprzez rozszerzenie wymiany handlowej, harmonijnego rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy stronami i sprzyjanie w ten sposób rozwojowi gospodarczemu, poprawie warunków życia i pracy, wzrostowi wydajności i stabilizacji finansowej,...[...]

Kup aby przeczytać całość