Środki transportu nie będące własnością kolei a podstawa wymiaru cła i podatku – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Środki transportu nie będące własnością kolei a podstawa wymiaru cła i podatku

W dniu 17 sierpnia 1998 roku Agencja Celna "X", działająca w imieniu Spółki "Z" złożyła w Oddziale Celnym w M. zgłoszenie celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu. Przedmiotem zgłoszenia były oleje z ropy naftowej, importowane z Węgier z przejętą gestią transportową, przewożone w cysternach kolejowych wynajętych przez krajowego odbiorcę towaru. W wyniku późniejszej weryfikacji zgłoszenia celnego przez importera, do Urzędu Celnego w N. wpłynął wniosek o uznanie zgłoszenia celnego za nieprawidłowe i uwzględnienie w wartości transakcyjnej towaru, kosztów zwrotu pustych środków przewozowych odnoszących się do odcinka zagranicznego relacji przewozu. [...]
12/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość