Środki taryfowe jako narzędzie administrowania obrotem towarowym z zagranicą – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Środki taryfowe jako narzędzie administrowania obrotem towarowym z zagranicą

Definicje środków taryfowych, określone w art. 3 § 1 pkt 6 i 12 Kodeksu celnego przyjmą od 1 stycznia 2003 roku nowe brzmienie, zgodne z intencjami projektodawców i prawnymi regulacjami Unii Europejskiej. I tak kontyngent taryfowy to określona ilość lub wartość towarów w przywozie na polski obszar celny, dla której ustanowiono obniżone stawki celne, a plafon to określona ilość lub wartość towarów w przywozie na polski obszar celny, dla której ustanowiono obniżone stawki celne, i która może być realizowana, a nawet przekroczona, przed terminem przywrócenia stosowania stawek celnych określonych w taryfie celnej. [...]
1/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość