Cło od samochodu kupionego na giełdzie – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Cło od samochodu kupionego na giełdzie

Dyrektor Urzędu Celnego w K. wydał decyzję na mocy której dopuścił do obrotu na polskim obszarze celnym samochód marki BMW i wymierzył należności celne od tego pojazdu. Michał "R", właściciel wyżej wymienionego pojazdu zaskarżył wspomnianą decyzję do Prezesa Głównego Urzędu Ceł podnosząc, że nabył ten pojazd wraz z dowodem rejestracyjnym na giełdzie samochodowej w Słomczynie, wobec czego nie był podmiotem dokonującym obrotu towarowego z zagranicą w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Prawa celnego. Prezes GUC utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Prezes GUC wskazał w uzasadnieniu, że co prawda Michał "R." dokonał zakupu powyższego samochodu od osoby posługującej się dokumentem na nazwisko Józef "M.", jednak w wyniku postępowania wyjaśniającego ustalono, że Józef "M." nigdy nie posiadał wyżej wymienionego pojazdu, dowód osobisty mu skradziono, zaś figurujący jako poprzedni właściciel również nie posiadał takiego samochodu.[...]
11/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość