Cło od płyt, których nie było – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Cło od płyt, których nie było

Spółka R. zaskarżyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego decyzję Prezesa GUC, którą na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa po rozpatrzeniu odwołania spółki, utrzymano w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego wydaną na podstawie art. 104 kpa, art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 1, art. 30c ust. 1 i art. 77 ustawy z dnia 28. 12.1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.12.1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 123, poz. 551 ze zm.), o wymiarze cła od płyt kompaktowych[...]
6/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość