Cło – Konstytucja a prawo wspólnotowe – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Cło – Konstytucja a prawo wspólnotowe

5 stron – 19146 znaków Regulacja cła jako daniny publicznej w zakresie wyznaczonym przez art. 217 Konstytucji może być dokonana wyłącznie w ustawie, gdy regulacji dokonuje prawodawca krajowy. Przekazanie WE, zgodnie z art. 89 i art. 90 Konstytucji, kompetencji organów władzy państwowej w zakresie stanowienia i określania ceł oraz poddanie regulacji ceł Traktatowi Rzymskiemu i wydawanym na jego podstawie rozporządzeniom wydawanym przez Radę UE nie narusza art. 217 Konstytucji. Prawo wspólnotowe, z uwagi m.in. na art. 8 ust. 1 Konstytucji, nie może uchylać stosowania i obowiązywania Konstytucji, a Konstytucja, w tym jej art. 217, w razie kolizji ma pierwszeństwo obowiązywania i stosowania przed prawem wspólnotowym. [...]
3/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość