Znajdź artykuł

Cło jako niepodatkowa należność budżetowa – część II

Jednym z istotnych problemów występujących na gruncie prawa celnego i podatkowego jest podstawa regulacji ceł jako niepodatkowych należności budżetowych. Rozbieżność poglądów dotyczy rozstrzygnięcia kwestii czy cło jako niepodatkowa należność budżetowa znajduje swoje uregulowania w Ordynacji podatkowej czy we wspólnotowym oraz krajowym prawie celnym. Poprzez wspólnotowe i krajowe prawo celne rozumie się przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego , ustawy prawo celne oraz przepisy wykonawcze do tych aktów . [...]
1/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość