Cło jako niepodatkowa należność budżetowa – część I – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Cło jako niepodatkowa należność budżetowa – część I

W ramach publicznoprawnych należności budżetowych takich jak podatki, opłaty, istnieje kategoria danin publicznych, która została zdefiniowana zbiorczą nazwą jako niepodatkowe należności budżetowe. Niepodatkowe należności budżetowe tworzą ważną kategorię świadczeń publicznoprawnych, mimo to poświęca się im znacznie mniej zainteresowania w rozważaniach doktrynalnych. W literaturze przedmiotu istnieje różnorodność poglądów w kwestii określenia kategorii pojęcia cła, a mianowicie czy jest ono daniną publiczną, niepodatkowa należność budżetową, podatkiem, opłatą czy quasi-podatkiem. Dlatego w niniejszym artykule zostanie poddane analizie stwierdzenie że cło jest niepodatkową należnością budżetową. [...]
12/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość