Cło i polityka celna w teorii i praktyce handlu zagranicznego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Cło i polityka celna w teorii i praktyce handlu zagranicznego

Niedawno została wydana praca profsora, doktora habilitowanego, Tomasza Bartoszewicza, byłego Prezesa GUC, byłego wieloletniego naszego Radcy Ministra, kierownika Wydziału Handlowego Ambasady RP w Rzymie, aktualnego doradcy ds. międzynarodowych stosunków gospodarczych Wicepremiera - Ministra Infrastruktury, członka Rady Celnej przy Ministrze Finansów oraz członka Rady Programowej "Monitora Prawa Celnego", kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w WSPiB w Ostrowcu Świętokrzyskim, zatytułowana „Cło w międzynarodowych stosunkach gospodarczych” [...]
11/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość