Śmieciarka – zerowa stawka celna – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Śmieciarka – zerowa stawka celna

Prezes GUC, działając na podstawie art. 156, §1, pkt 2 k.p.a., stwierdził nieważność decyzji wydanej przez Dyrektora Urzędu Celnego w M., którą odprawiono dwa samochody marki Multicar - (z pługiem odśnieżnym oraz śmieciarką). W uzasadnieniu decyzji podano, że towary do odprawy celnej zgłoszono według kodu CN 87059090, jako pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia i zastosowano stawkę zerową, preferencyjną stawkę celną z tytułu ich pochodzenia z EWG na podstawie świadectw EUR. 1 nr A 408416 i A 408415, zamiast kodów prawidłowych: CN 8705 9090 w przypadku samochodu zaopatrzonego w pług śnieżny oraz CN 87042191 w przypadku śmieciarki.[...]
11/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość