Znajdź artykuł

Śledzenie ruchu i pochodzenia w Europejskiej Dyrektywie Tytoniowej w porównaniu z Protokołem WHO w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi

Tracking and tracing in the European Tobacco Directive compared with the WHO Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products

[...]
1/2017 str. 27

Kup aby przeczytać całość