Braterska współpraca przy sprowadzaniu samochodów – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Braterska współpraca przy sprowadzaniu samochodów

Zarejestrowanie samochodu zmontowanego z części sprowadzonych uprzednio z zagranicy jest nową okolicznością w sprawie o import tzw. składaka. Jednym postępowaniem wznowieniowym może być objętych kilka osób, jeżeli dokonywały one importu, z którym wiązały się obowiązki wynikające z tej samej podstawy prawnej a właściwy był ten sam organ administracji. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 29 marca 2000 r. [...]
5/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość