Białoruś w polskiej polityce celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Białoruś w polskiej polityce celnej

... W obszarze stosunków ekonomiczno-społecznych obok Rosji najbliższymi partnerami Białorusi są Kazachstan, Kirgizja i Tadżykistan. Od 1995 r., współpraca ta przybrała postać unii celnej, w ramach której w ciągu pięciu lat doprowadzono do likwidacji ograniczeń taryfowych i pozataryfowych, zniesiono na zasadzie wzajemności cła, podatki, inne opłaty, uzgodniono i zatwierdzono wykaz towarów akcyzowych oraz minimalne stawki dla poszczególnych rodzajów towarów akcyzowych. Proces integracji ekonomicznej tych państw pozwolił powołać jesienią 2000 r., Euroazjatycką Wspólnotę Gospodarczą. Z pozostałymi państwami powstałymi po upadku Związku Radzieckiego Białoruś podpisała umowy o wolnym handlu. ... [...]
12/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość