Znajdź artykuł

Bezpieczeństwo międzynarodowego łańcucha dostaw w działalności agentów celnych

Dynamiczny wzrost i znaczenie międzynarodowego obrotu towarowego w ostatniej dekadzie zdominowany jest przez dwa główne ograniczenia - z jednej strony różnego rodzaju wymogi formalno-prawne oraz organizacyjno-techniczne. Problemy te wymusiły szereg działań także na szczeblu międzynarodowym, odnosi się to zwłaszcza do uproszczeń dokumentacji celnej i ułatwień w odprawach celnych czego wyrazem jest, np. w WCO, przyjęcie tzw. Konwencji Stambulskiej czy Znowelizowanej Konwencji Kyoto z 1999 r. jak i regionalnym czy narodowym. 7 stron - 26387 znaków[...]
7/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość