Znajdź artykuł

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw polskich pośredników obrotu towarowego– wynik badań ankietowych

Główni pośrednicy międzynarodowego obrotu towarowego: przewoźnicy, spedytorzy, przedstawiciele celni czy zarządzający składem celnym coraz większą uwagę zwracają na uczestnictwo podmiotu gospodarczego w systemie AEO. Już obecnie dla 37% respondentów legitymujących się tym statusem ma on priorytetowe znaczenie przy włączaniu kolejnych ogniw do łańcucha dostaw i to on w głównej mierze odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu współczesnych łańcuchów dostaw. Taki obraz wyłania się z przeprowadzonych przez Autorkę badań ankietowych dotyczących bezpieczeństwa łańcuchów dostaw przeprowadzonych wśród firm transportowych, spedycyjnych i instytucji pośrednictwa celnego. [...]
12/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość