Bez ponownego egzaminu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Bez ponownego egzaminu

Prezes GUC utrzymał w mocy własną decyzję o odmowie R.K. dokonania wpisu na listę agentów celnych. Jako podstawę rozstrzygnięcia wskazał przepisy art. 233 § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, art. 2 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 10.04. 1999 r. o zmianie ustawy Kodeks celny (Dz. U. Nr 40, poz. 402) oraz § 26a ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 10.12.19897 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1008 ze zm.). [...]
11/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość