Bariery w handlu międzynarodowym (część trzecia) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Bariery w handlu międzynarodowym (część trzecia)

Po dłuższej przerwie wracam do tego ciekawego tematu. Miałam już okazję prezentować go na łamach "Monitora Prawa Celnego" (część pierwsza I ukazała się w numerze z listopada ubiegłego roku a część druga w lutym tego roku) W poprzednich moich artykułach przedstawiłam ogólnie sprawę barier w handlu (zwanych inaczej pozataryfowymi ograniczeniami obrotu z zagranicą) oraz dosyć dokładnie omówiłam uchwaloną w 1997 r. ustawę z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierzą rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. [...]
10/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość