Bariery w handlu międzynarodowym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Bariery w handlu międzynarodowym

Pisząc ten tekst chciałam Państwu zwrócić uwagę, na fakt, że oprócz dobrze znanych ustaw, które regulują obrót z zagranicą, takich jak Kodeks celny, czy wielokrotnie już omawiana ustawa o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami, funkcjonują w polskim prawie takie przepisy, które także mają istotny wpływ na handel międzynarodowy.[...]
11/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość