Badanie warunków ekonomicznych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Badanie warunków ekonomicznych

3 strony – 12 597 znaki Warunki ekonomiczne są ważną instytucją wspólnotowego prawa celnego. Od ich spełnienia uzależnione jest, w przypadkach określonych w przepisach, udzielenie pozwolenia na korzystanie z gospodarczej procedury celnej. Wspólnotowe prawo celne określa przypadki, w których warunki ekonomiczne uznawane są za spełnione oraz kiedy konieczne jest ich sprawdzenie. Co do zasady zostaje ono dokonane przez organ udzielający pozwolenia z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy, na podstawie przedstawionych dowodów. W określonych przypadkach sprawdzenie warunków ekonomicznych może być dokonane z udziałem Komisji Europejskiej. [...]
11/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość