Znajdź artykuł

Automatyczne i nieautomatyczne licencjonowanie obrotu towarami z zagranicą

Z dniem 1 stycznia bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026). Ustawa ta zastępuje ustawę - Prawo celne z 1989 r. w zakresie pozataryfowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą. [...]
4/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość